Import- & exportfrågor på Frihandelsdagen

Den 29 januari 2020 välkomnar Teknikföretagens Branschgrupper, där Swerig har sitt kansli, alla Swerigmedlemmar till en lärorik dag med mingel och föreläsningar i frihandelns tecken.

Frihandelsdagen är för dig som arbetar med import och export. Dagen kommer att behandla frihandelsavtal, brexit, tullar och handelshinder. Föreläsare från UD, Business Sweden och Kommerskollegium kommer att guida oss och även ge tips och tricks för hur man kan utveckla sin egen frihandel.

Ni erbjuds vid anmälan möjlighet att boka in ett möte med representanter från Business Sweden, Kommerskollegium eller UD.

Program och anmälan hittar du här.

Varmt välkommen!