Partner & friends

Agil Start-Up Process

Vill du öka innovationstakten och utveckla framtidens svenska järnväg?
Järnvägsklustret arrangerar Innovations Workshops!

Workshop 3 – Agil Start-Up Process

Produktutveckling är både resurskrävande och osäkert. Det är lätt att låta redan upptagna nyckelpersoner i er organisation ägna 5 % av sin tid till att också delta i produktutvecklingen. Resurs- och tidssvält är en stor utmaning för de flesta organisationers produktutveckling. Vilka metoder och processer är bra att använda för att få ut så mycket som möjligt av de resurser som ni har?

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Anmäl dig senast den 9 september.

 

Arrangeras av Järnvägsklustret med finansiering av Tillväxtverket.