Elmia Nordic Rail 2019

På Elmia Nordic Rail samlas människor från hela världen för att knyta nya kontakter och ta del av de senaste innovationerna.

Mässan har ett brett utbud, med tydligt fokus; Elmia Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i Norden. Bland utställarna finns allt från konsulter, tjänsteföretag, fordonstillverkare och systemleverantörer till banbyggare med produkter och lösningar inom järnvägstransport.

SWERIG erbjuder möjligheten att delta via en gemensam monter läs mer här: Gemensam SWERIG monter vid Nordic Rail 2019 i Jönköping (pdf)

Anmälan till Nordic Rail (.doc)