Exportsamverkan – Norden & Rolling Stock

Möt Alstoms inköpschef för Norden och utbyt erfarenheter med Swerigs medlemsföretag!

Mötet är en del av Swerigs satsning på ökad exportsamverkan mellan medlemsföretagen. Den 13 oktober fokuserar vi på Nordeuropa och rolling stock supplier. 

Vi har bjudit in Johan Engström, Alstoms inköpschef för Nordeuropa, för att berätta mer om Alstoms nya inköpsorganisation, hur det aktuella världsläget påverkar affären och vilka branschtrender som borde gynna lokala leverantörer.

Anmälan sker via länken till höger. Ej Swerigmedlem? Hör av dig till Swerig kansli för mer information. Väl mött!

AGENDA

  • Inledande talare: Johan Engström, Procurement Director Nordics för Alstom
  • Vad ansvarar Alstom Nordens inköpsorganisation för?
  • Hur blir man leverantör till Alstom & om Alstoms supplier panel
  • Trender & omvärlden
  • Gruppdiskussion
  • Reflektioner kring Alstoms presentation
  • Erfarenhetsutbyte och lärdomar från nordiska marknader
  • Finns samverkansmöjligheter i gruppen?