Exportskola – Interkulturella affärsrelationer med USA

Brist på kulturell kompetens kan få dyrköpta konsekvenser i affärsrelationer. Med rätt kunskap får du verktygen för lyckade interkulturella affärsrelationer. Under detta seminarium fokuserar vi på affärsrelationer med USA. Vad skiljer de amerikanska värderingarna åt från de svenska och hur byggs bäst tillit med amerkanska samarbetspartners? Charlotta Brynger guidar oss till lyckade affärsrelationer med USA.

Save the date! 7 oktober 2022.

 

 

Foto: Nik Shuliahin/Unsplash