Exportskola – Interkulturella affärsrelationer med USA

USA är känt som möjligheternas land där individens frihet står högt i kurs. En bild som har utmanats den senaste tiden, då vi ser en ökad polarisering och frihetliga värderingar som utmanats. Men USA är så mycket mer än det! Under den här utbildningen tittar vi på faktorer som gör USA till det land det är, och som är viktiga att förstå för att vara framgångsrik i handel.

 

Agenda

 • Vad innebär kultur?
 • Om USA
 • Vad formade den nordamerikanska kulturen? Vilka värderingar lever kvar och märks i det typiskt amerikanska?
 • Viktig kunskap för att göra affärer med USA
  – förutsättningar och mentalitet
 • Kommunikation och förhandling
  – Vad särskiljer kommunikationsstilen?
  – Konfrontation och känsloyttringar
  – Tillit
  – Ledarskap & beslutsfattande
  – Möten och kontrakt
 • Summering och tid för frågor

Brist på kulturell kompetens kan få dyrköpta konsekvenser i affärsrelationer. Med rätt kunskap får du verktygen för lyckade interkulturella affärsrelationer. Under detta seminarium fokuserar vi på affärsrelationer med USA. Vad skiljer de amerikanska värderingarna åt från de svenska och hur byggs bäst tillit med amerikanska samarbetspartners? Charlotta Brynger guidar oss till lyckade affärsrelationer med USA.

Foto: Nik Shuliahin/Unsplash