Swerigs vårmöte 2022

Välkommen till Swerigs vårmöte hos Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm onsdagen den 1 juni 2022, kl. 15:00-17:30 med efterföljande middag på restaurang, anmäl dig idag!

PROGRAM

14.45 Registrering

15:00-16:00 Medlemsmöte
– Årsmöte, se separat agenda här.
– På gång hos Swerig
– Kaffe & mingel

16:00-17.30 Seminariedel

Internationell handel i tider av oro
Patrik Tingvall, chefsekonom för Kommerskollegiet, om hur handeln och svenska företags export påverkas av det aktuella världsläget.

Vätgasens potential för framtidens järnväg
Peter Enå, utvecklingschef och vice VD på Inlandsbanan, om Inlandsbanans satsning på vätgasdrift och möjligheter för den ej elektrifierade järnvägen.

18:00 Gemensam middag
Vi firar våren med en härlig middag mellan Sjö & Land, på restaurangen med samma namn på Strandvägskajen 21 i Stockholm.

Alla medarbetare på Swerigs medlemsföretag är välkomna att delta, men varje medlem har enbart en röst på stämman.

Välkommen!