Vårmöte

Vårmöte

Save the date för Swerigs vårmöte den 25 maj! På grund av osäkerheten kring coronautvecklingen planerar vi ännu en gång för ett helt digitalt möte. Agendan kommer dock att likna våra tidigare möten, med årsstämma och seminariedel. Mer information följer inom kort.