Nordic Rail 2019

Nordic Rail 2019 arrangeras av Elmia den 8-10 oktober 2019. Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden. Branschmässan vänder sig till företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, direkt eller indirekt.

SWERIG satsar i år på en gemensam tvåvåningsmonter vid denna nordiska mötesplats där montern nu är fullbelagd med intressanta företag!

Den bokade monterytan är i två plan på 260 m2 rymmer 16 medlemsföretag, med ca 10 m2
monter yta per företag samt en central monterdel med reception som SWERIG bekostar.

Kostnaden per medutställare har kalkylerats till max 75 000 kr per företag, där denna kostnad
bygger på att det är minst 16 företag + SWERIG som ställer ut och medfinansierar montern.

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara medutställare i en gemensam SWERIG monter innebär många fördelar för ert företag.
I den ovan angivna kostnaden ingår bland annat följande:

 • Del i en inredd öppen monter på 260 m2
 • Tillgång till en övervåning på ytterligare 47 m2
 • Övervåningen har flera sittgrupper för enskilda möten
 • Tillgång till en gemensam reception i bottenvåningen.
 • Speciellt anpassad monter yta med grundinredd arbetsstation
 • Catering och servering under alla mässdagarna
 • En entrébiljett till ELMIA Mobility Dinner
 • Marknadsföring av Ert företag i katalog och på webb
 • Er logotyp på flera platser i montern
 • Möjlighet att boka prisvärda rum på vårt SWERIG hotell
 • En stor fördel med flera kända företag i den öppna samlingsmontern.
 • I SWERIG montern hjälper alla medutställare varandra att locka in gäster.
 • Du kommer väl förberedd efter utställarmöte under maj och september 2019
 • Övrig uppskattad service från SWERIG

Härutöver tillkommer naturligtvis utställarnas individuella rese-, hotell- och personalkostnader
samt Elmias obligatoriska medutställaravgift.

I Samlingsmontern ingår idag följade medlemsföretag:
Abetong, Cactus Rail, Dellner Couplers, Eitech Engineering, Icomera, MTO Säkerhet, Norconsult, Saft Prover Technology, Oxify, Stockholms Spårvägar, Westermo Teleindustri samt Westerstrand Urfabrik.

Vill du veta mer? Kontakta Jan-Olof Björklund för mer information.