Calendar

Årsmöte och seminarium

Den 14 maj är det dags för Swerigs årsmöte, som följs av ett seminarium om aktuella affärsmöjligheter på fjärran marknader

Stockholm

14 May 2019

Place Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Time 14.00-17.30 med anslutande mingel och medlemsmiddag

Swerig styrelsemöte

Swerig styrelsemöte i samband med årsmöte och seminarium.

Stockholm

14 May 2019

Place Storgatan 5, Stockholm

Sommarbuffét för Swerig och gäster

Med anledning av att internationella UITP Global Public Transport Summit i år äger rum i Stockholm erbjuder Swerig sina medlemsföretag

Stockholm

11 June 2019

Place Norrmalmstorg
Time 18:30 - 21:30

Swerig styrelsemöte

Stockholm

18 June 2019

Swerig styrelsemöte

Stockholm

21 August 2019