Partner & friends

Besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth

Den 26 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth Järnvägsklustret. Han kommer bland annat att lyfta viktiga framtidssatsningar.

Sverige står inför stora investeringar i järnväg. Ska vi som land och som industri kunna möta upp dessa utmaningar och möjligheter för hållbara transporter, pendling och smarta städer, behöver vi investera i järnvägsområdets företag. Järnvägsklustrets medlemsföretag står inför en stor omställning till följd av digitali-sering, hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion och global konkurrens. Omställningen kräver förnyade arbetssätt och lösningar där forskning och utveck-ling och samarbeten leder till nya sätt att leverera lösningar.

För att möjliggöra innovationsprocesser och företagsinvesteringar i forskning krävs ökad samverkan mellan företagen, med akademin samt med kunder och slut-användare som resenärer och godstransportköpare. Det finns ett behov av att knyta ihop ny kunskap med innovationsprocesser i tåg- och järnvägsbranschen för att skapa förnyelse vad gäller produkter, tjänster, processer och organisering. Det finns även behov av gemensamma testmiljöer som arenor för utveckling.
Ovanstående är några av frågorna Järnvägsklustret vill samtala med infrastrukturminister Tomas Eneroth om.

PROGRAM
10:00 Inledning av Järnvägsklustrets verksamhetsledare Anna Wallén
10:10 Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Järnvägsklustrets medlemsföretag får möjlighet att presentera sig samt lyfta utmaningar som de vill skicka med infrastrukturminister Tomas Eneroth.
10:45 Christoffer Hamin, VD D-Rail
11:05 Björn Asplund, Managing Director Alstom Sweden
11:25 Thomas Tydal, CEO Tydal Systems
11:45 Avslutning

ANMÄLAN
Sista dag för anmälan är den 20 juni.
OBS! Först till kvarn – antalet platser är begränsat!
Anmälan sker till Järnvägsklustret: http://jarnvagsklustret.se/aktiviteter/besok-av-infrastrukturminister-tomas-eneroth/