Om SWERIG

Swerig är den svenska branschorganisation för exporterande företag inom järnvägsindustrin.

Sverige är känt för sin avancerade järnvägsteknik och sin gedigna erfarenhet från omstruktureringen av statens järnvägar till en affärsinriktad och effektiv verksamhet utformad för att möta kundernas krav och konkurrensen med andra transportmedel. Denna erfarenhet har bidragit till utvecklingen av starka, marknadsorienterade svenska leverantörer av produkter och tjänster inom järnvägssektorn.

Swerigs medlemsföretag är aktiva längs järnvägsindustrins hela värdekedja, med ett stort antal olika produkter och lösningar. Den gemensamma nämnaren är en stark fokus på export där Swerig stöttar till ökad försäljning genom exponering mot potentiella kunder, exportrelaterade utbildningar samt samverkan och erfarenhetsutbyte.

Mer information om våra medlemsföretag och deras lösningar hittar du under Members & Solutions.

Träffa SWERIG

Kom och träffa Swerig och våra medlemmar på event, mässor eller studieresor och följ de senaste nyheterna här på hemsidan och på Linkedin.

Stadgar, Privacy Policy & Code of Conduct

Ta del av Swerigs stadgar, Privacy Policy och Code of Coduct.