Train & Rail

Den 6-8 maj 2025 möts järnvägsbranschen för andra gången i samband med Train & Rail.

Train & Rail är ett initiativ från branschföreningen Swedtrain tillsammans med Stockholmsmässan. Senast gick mässan av stapel under tre dagar i april 2023 med utställning, seminarier, möten, debatter och kvällsaktiviteter för att öka järnvägens konkurrenskraft. Målet är att, med mötesplatsen i centrum, skapa debatt, underlätta för nya kontakter, affärer och att driva utvecklingen i riktning mot ett mer hållbart resande och fler transporter med järnväg såväl inför, under som efter mässan.

Läs mer på Train & Rails webbplats.