Exportsamverkan – fokus spår

Den 6 april arrangerar Swerig ett affärsmöte för medlemsföretag med spårrelaterade produkter.

På mötet kommer Volvo Constructions och handelshuset Elof Hansson att presentera sig och aktuella projekt i Europa, Ghana och Turkiet som är i behov av svensk järnvägskompetens.

Personlig inbjudan. Kontakta kansliet vid intresse.

Mötet är en del av Swerigs satsning på ökad exportsamverkan mellan medlemsföretagen.