Exportskola – Interkulturella affärsrelationer med Indien

Brist på kulturell kompetens kan få dyrköpta konsekvenser i affärsrelationer. Med rätt kunskap får du verktygen för lyckade interkulturella affärsrelationer. Under detta seminarium fokuserar vi på affärsrelationer med Indien. Vad skiljer de indiska värderingarna åt från de svenska och hur byggs bäst tillit med indiska samarbetspartners? Charlotta Brynger guidar oss till lyckade affärsrelationer med Indien.

Innehåll:

 • Ett globalt mindset
 • Om Indien och indiska värderingar
 • – Indiska värderingar i ett historiskt perspektiv
  – Indiska värderingar idag
 • Förtroende & tillit med indiska samarbetspartners
  – Hur skapar man tillit i sina samarbetsrelationer?
  – Vikten av anseende
 • Avgörande faktorer att känna till inför förhandling
  – Ledarskap
  – Beslutsfattande
  – Möten och kontrakt
  – Kommunikationsstil
 • Hur uppfattas vi?
 • Summering och tid för frågor

Obs! Begränsat antal platser, säkra din plats redan idag!

Fler seminarier från Exportskolan
Under 2022 fortsätter den mycket uppskattade Exportskolan, en seminarieserie på temat export och interkulturella affärsrelationer. Vi bjuder in till följande fyra nedslag:

Seminarieserien är ett samarbete mellan branschorganisationerna Swerig och TMAS och är kostnadsfria för er som medlemmar.

 

Varför behövs interkulturell kunskap?

Vi lever i en globaliserad värld i ständig förändring där effektivt arbete med människor över hela världen kräver både kunskap och insikter. Förståelse för andra kulturer och en förmåga att kommunicera på bred front blir i många fall avgörande för en lyckad affärsrelation.

I interaktion och dialog med andra är kultur en stark faktor som styr våra arbetssätt och förväntningar på varandra. Grundläggande kunskap kring väsentliga kulturella skillnader och förhållningssätt ger oss därmed inte bara konkurrenskraft utan även bättre samarbeten och resultat.

Sverige är, i kulturell mening, väldigt annorlunda mot övriga världen och vi behöver anpassa våra tillvägagångssätt för att vässa affärerna. I vår interaktiva seminarieserie tar vi ett grepp på kulturella faktorer i ett globalt perspektiv. Du som deltagare får med dig värdefulla insikter och dessutom möjligheten att fokusera djupare på ett urval av regioner/länder.