Välkommen till GS1 Sweden Concept Centre

Upplev ett av tågvärldens största gemensamma spårbarhetsprojekt ”RFID in Rail” och se hur framtidens komponenter ska märkas för att uppnå spårbarhet.

”RFID in Rail”
Under flera år har Trafikverket tillsammans med GS1 övertygat infrastrukturägare i Europa, att spåra vagnar i trafik på ett gemensamt sätt. Tekniken bakom kallas RFID och bara i Sverige finns det idag mer än 200 avläsningspunkter
på plats.

Det är tågvagnar som spåras för att minska skador på rälsen. Trafikverket har dessutom skapat möjligheter för tågoperatörer att följa vagnar i realtid, vilket kan ge stora besparingar vid bland annat omlastning av gods.

Spårbara tågkomponenter
Inom ramarna för ”RFID in rail” finns rekommendationer för identifiering och märkning av tågkomponenter vilket kommer förenkla underhåll och reparation. De största spelarna i Europa håller nu på att införa detta och det finns starka signaler att DB och SBB kommer kräva märkning på tågkomponenter för spårbarhet inom kort.

Concept Centre
I GS1 Sweden Concept Centre finns en simulerad miljö av både ”RFID in Rail” och komponentmärkning där du interaktivt kan lära dig hur den nya tekniken fungerar och vilka fördelar ditt företag kan dra från detta—med spårbarhet ända ner till komponentnivå.

Om GS1
GS1 är en global branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. Mer information finns på www.gs1.se

Hitta rätt
GS1 Sweden ligger mitt i centrala Stockholm ovan Centralstationen på Västra Järnvägsgatan 15, 12 trappor upp.

KLICKA HÄR FÖR INBJUDAN >>