Partner & friends

Innovations Workshop 1 – Överblick av innovation och agil utveckling

Vill du öka innovationstakten och utveckla framtidens svenska järnväg?
Järnvägsklustret arrangerar Innovations Workshops!

WORKSHOP 1 – Överblick av innovation och agil utveckling
Resan från att förstå kundens behov till färdig produkt innehåller många steg. Den gynnas av en innovativ process som öppnar upp dörren för produkt- och tjänsteutveckling. Den här work-shopen handlar om hur man kan beskriva den resan och ger er metoder och processer ni kan använda i ert arbete.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmäl dig senast den 13 maj.

Arrangeras av Järnvägsklustret med finansiering av Tillväxtverket