Partner & friends

Innovations Workshop 2 – Konsten att tänka brett

Vill du öka innovationstakten och utveckla framtidens svenska järnväg?
Järnvägsklustret arrangerar Innovations Workshops!

Innovations Workshop 2 – Konsten att tänka brett
En av de stora utmaningarna med innovation är att tänka bortom befintliga erfarenheter och processer. Vår erfarenhet kan vara både vår största tillgång, men också innebära en stor tröskel för innovation. Hur kan man minska dessa hinder genom att få alla i organisationen att öppna upp för idéer på ett konstruktivt sätt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmäl dig senast den 9 juni.

Arrangeras av Järnvägsklustret med finansiering av Tillväxtverket