Exportskola

Exportskola: Internationella avtal

Idag är många affärsrelationer internationella vilket ökar behovet av kunskap kring internationella kommersiella avtal. Lär dig tolka och förstå olika delar av internationella avtal för att kunna få en bra överenskommelse med din utländska kund eller leverantör.

Under seminariet tittar vi översiktligt på skillnader mellan avtal under svensk rätt och engelsk rätt och vi analyserar vissa typklausuler lite närmare. Vi går igenom strategi före, under och efter avtalsförhandling, vem som är behörig att skriva på avtalet och vad som händer vid tvist. Vi tittar också på hur du bör tänka om något går fel och du eller din motpart vill bryta avtalet.

Kursledaren är Per Hendar, HendarLaw, och kursen genomförs i samarbete med Västsvenska Handelskammaren.

Anmäl dig här! Kostnadsfritt för Swerigmedlemmar.