Exportskola

Swerig Exportskola del 2

Välkommen till Swerigs andra exportskola om hur man skriver ett vinnande anbud för EU-upphandlingar.

Efter att tidigare ha pratat om avisering av anbud fortsätter vi nu med själva anbudsskrivandet. Ämnet presenteras ur ett småföretagarperspektiv och illustreras med exempel och personliga erfarenheter.

Seminariet vänder sig till både tjänste- och varuleverantörer.

Under lektionen kommer vi bland annat att ta upp:

  • Formella aspekter & förhållningsregler
  • Olika typer av anbud
  • Hur man vinner ett anbud: Hur räknar man fram ett vinnande anbud ekonomiskt? Vilka verktyg och metoder behöver man? Hur skriver man en anbudsdokumentation?
  • Vad händer när man lämnat anbudet?
  • Förhandling eller inte förhandling?

Frågorna reds ut på ett okomplicerat sätt av Stefan Aldborg från Stockholm Spårvägar, tillsammans med Swerigs vice-ordförande Jan Hellgren från Westermo som moderator.

Varmt välkommen att delta via webinar (länk skickas till de anmälda).