SWERIG höstmöte och seminarium 20 november

Varmt välkommen till SWERIGs höstmöte och seminarium den 20 november!

Eftermiddagen börjar med SWERIGs höstmöte där vi går både igenom vad som hänt under detta år och vad som ska prioriteras framåt genom att besluta budget och verksamhetsplan.

I anslutning bjuder vi på ett spännande seminarium med presentation om ERTMS-utvecklingen i Sverige, Stockholmskonsulterna tar upp hur komplexa system hanteras samt SLL som berättar om vårens stora konferens för kollektivtrafikbolag – UITP 2019.

Självklart finns det även möjlighet att mingla med medlemmar och talare, inte minst på vårt traditionsenliga middag. I år bjuder vi på italiensk mat på Östermalms anrika restaurang Ciao Ciao Grande.

Höstmöte med medlemsmöte och workshop

13:00 Medlemsmöte se separat agenda

13:30 Våra nya medlemmar presenterar sig
13:45 Medlemsworkshop om engagemang i föreningen
14:15 ”Member chat time” med fika

14.45 Trafikverket – ERTMS i Sverige. Status.
Hur ser färdplanen ut för Sveriges miljardprojekt, när inleds utrullningsfasen och vilka utmaningar finns?
Ralf Grahn, projektledare Stora Projekt ERTMS

15:20 Hur hanterar vi komplexa system?
Vår järnväg är komplext och vi har ett arv som vi förvaltar. Trafikstyrningssystemet är ett av de
komplexa systemen som vi måste hantera för att järnvägen ska fungera. LEKETS är ett projekt som
initierats av Stockholmskonsulterna med syfte att skapa förutsättningar för beställaren att upphandla,
genomföra och förvalta ett trafikstyrningssystem.
Mats Boman, VD, Stockholmskonsulterna

15:40 SLL – UITP 2019
2019 hålls UITP, konferensen och mässan för kollektivtrafikbolag, i Sverige. SL står som värd
och presenterar möjligheter till olika typer av deltagande.
Håkan Karlsson, Strategisk utveckling, SLL

16:00 Sammanfattning och medlemsmingel

17:15 Middag på Ciao Ciao Grande

Vi ser fram emot en givande dag tillsammans med dig