SWERIG nätverksdag 3 maj

SWERIG arrangerade en nätverksdag den 3 maj på Elmia i Jönköping.

Idén till nätverksdagen föddes efter den rundringning som genomförts bland alla medlemmar där önskemål framfördes om mer nätverk och möte på annan ort än Stockholm. Den 3:e maj samlades vi därför i Jönköping för att nätverka, lära oss mer om SWERIGs medlemsföretag och diskutera olika teman i de planerade workshoparna. Vi var ca 30 deltagare från 15 olika företag som deltog under denna dag som inleddes med en gemensam middag dagen före.

Efter dagen genomfördes en utvärdering där resultatet visar på att deltagarna över lag varit nöjda med dagen. Det finns några saker att vidareutveckla men målet är att detta skall kunna bli ett återkommande event. Så fundera gärna redan nu på vad ni skulle vilja bidra med, utveckla, förbättra etc. och återkom till kansliet eller någon i styrelsen.