SWERIG Utställarmöte inför Nordic Rail 2019

Tisdagen den 17 september genomför vi det sista Utställarmötet inför Nordic Rail 2019, samordnat med SWERIG höstseminarium. Vi kommer under mötet gå igenom den genomförda planeringen och besvara kvarstående frågor inför mässan.

Även Swerigmedlemmar som har egen monter vid mässan är hjärtligt välkomna, då alla aktiviteter under mässan kommer att diskuteras, såsom seminarieprogrammet, Swerig kund- och medarbetarkväll, Elmia Mobility Dinner, Swerig Service under mässan och mycket mycket annat.

Om du som kontaktperson inte själv har möjlighet att delta, så önskar vi att ni anmäler en eller flera kollegor från ert företag. För de företag som inte har möjlighet att delta vid utställarmötet, så sänder Swerig gärna mötesanteckningar till er efter mötet per e-post med fylliga anteckningar, samt andra dokument som är viktiga inför mässan.

Anmälan till utställarmötet skickas till jan-olof.bjorklund@telia.com