Swerigs höstmöte 2022

Välkommen till Swerigs höstmöte tisdagen den 22 november 2022! Vi ser fram emot en intressant och trevlig eftermiddag tillsammans med extra årsmöte och en seminariedel med utblick på världsläget just nu.

Vi erbjuder möjligheten att följa mötet digitalt. Anges i anmälan.

Program

14:45 Registrering & Välkommen

15:00 Extra årsmöte
Inklusive beslut om stadgeändring, verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter inför 2023, se dagordning.

16:15 Världsläget just nu – att verka i en komplex omvärld

 • Utblick över världskonjunkturen
  En ekonomisk prognos med fokus på Sveriges exportmarknader
  Magnus Runnbeck, Senior Analyst, Business Sweden
 • Energikris i Europa
  Om dramatiken på energiområdet och effekterna för europeisk industriproduktion
  Robert Tenselius, Ekonom och expert energi, Teknikföretagen
 • Medlemmar berättar: Westermo
  Ett samverkansprojekt kring upprustningen av tyska biltåg
  Serdar Atasoy, Key Account Manager Westermo Tyskland

Ca 17:30 Trevlig mingel med mat och dryck i Teknikföretagens lokaler

Under årsmötet ska vi bland annat besluta om en stadgeändring då stadgarna behöver anpassas till Swerigs nya organisatoriska struktur som registrerad förening. I god tid innan mötet får du del av förslag på budget, verksamhetsplan för 2023 samt nya stadgar.

Under mötet planerar vi även för en workshop kring var ditt företag passar in på tåget/spåret för att presentera föreningen och medlemmarna på ett nytt sätt. Tänk dig barnleken att sätta knorr på grisen, men utan förbundna ögon. Vi avrundar dagen tillsammans med gemensam middag.

Välkommen!