Webinar om stödåtgärder

Den 16 juni bjuder Swerig in till ett webbseminarium om EKN:s och Almis stödåtgärder för svenska exportföretag med anledning av coronapandemin.

Håkan Bäckström, EKN:s regionansvarig östra Sverige, reder ut de olika åtgärder som har tagits fram för att underlätta svenska företags tillgång till finansiering:

  • Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag
  • Ny rörelsekreditgaranti för stora företag
  • Garanti för underleverantörers finansiering
  • Garanti för korta krediter till höginkomstländer
  • Garanti för utebliven betalning i leverantörskrediter
  • Motgaranti

Almis finansrådgivare Fredrik Larsson presenterar vilka stödmöjligheter som finns genom Almis:

  • bygglån
  • erbjudanden inom internationalisering

Webbseminariet hålls i Teams och kommer även att spelas in. Självfallet finns det även möjlighet till frågor.