Nordic Infracenter

Nordic Infracenter en aktör i utveckling och stöttning av den nationella järnvägssektorn, med huvudinriktning på små och medelstora järnvägsrelaterade företag.

Nordic Infracenter startades upp 2016-05-01. Finansiärerna till detta arbete finner man i både den privata och den offentliga sektorn. Syfte och mål för Nordic Infracenter är att vara en aktör i utveckling och stöttning av den nationella järnvägssektorn, med huvudinriktning på små och medelstora järnvägsrelaterade företag. Allt från ingenjörsföretag till utbildningsaktörer, entreprenadföretag, verkstäder, produkt och tjänsteleverantörer samt bemanningsföretag finns i vår målgrupp.

Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar gällande såväl kompetensförsörjning som utbildning, säkerhet och innovationer – Nordic Infracenter är ett initiativ för att på kort och lång sikt möta dessa utmaningar i tät samverkan med viktiga samarbetspartners.

Det är ingen slump att initiativet till Nordic Infracenter togs i Nässjö: här finns en lång historia av järnvägskompetens. Sett ur ett geografiskt järnvägsperspektiv är Nordic Infracenter centralt beläget, med Göteborg, Stockholm och Malmö på cirka två timmars avstånd.