Finland: Försiktiga prognoser från Väylä men HKL bjuder på optimism

Den 17 september 2019 bjöd Swerig, Business Finland och Finska Ambassaden till ett fullsatt seminarium om reformer och affärsmöjligheter på den finska marknaden. Seminariet ägde rum på De Geerska Palatset, Finlands ambassadörs vackra residens i centrala Stockholm, där Finlands ambassadör Liisa Talonpoika hälsade alla gäster välkomna.

Betydande handelspartner

Först ut var Lars Hagebris, Senior Advisor på Business Finland, som berättade om aktuella ekonomiska utvecklingar i vårt grannland. Sverige är Finlands näst största handelspartner och även om ekonomin växer något långsammare än tidigare år attraherar Finland fortfarande många utländska investeringar till sin innovativa start-up scen. Liksom andra nordiska länder fokuserar även Finland på satsningar inom smart energy, smart health och smart transport, bl.a. med subventionerade program inom exempelvis smart mobility.

Väylä fokuserar på trafikmanagement i väntan på regeringens järnvägsbudget

Aki Härkönen, Head of Railway Maintenance Services på finska Trafikledsverket Väylä, presenterade verkets nya struktur samt utmaningar att utveckla och underhålla järnvägarna. Väyla lägger idag ut allt praktiskt arbete på underentreprenörer och fokuserar helt på upphandling och trafikmanagement (tillsammans med den ny grundade Traffic Management Finland Group, TMFG). Det är också inom detta område Härkönen ser en affärsmöjlighet för svenska bolag då TMFG alltid är intresserat av nya system för just trafikmanagement. När det gäller utmaningar tycker Härkönen att Finland behöver introducera fler långsiktigt finansierade program, inte minst för att kunna ta itu med alla underhållsåtgärder som har blivit liggande. Just nu förhandlar den finska regeringen om sin nya budget och det saknas ännu uppgifter om hur mycket som kommer att satsa på järnvägen. Härkönen presenterade en del av de projekt som just nu planeras:

 

Vad rekommenderar då Väylä för svenska bolag med ambitioner för den finska marknaden?

”Det kan ta lång tid för oss att förbereda upphandlingar, men det är viktigt att under den tiden ta fram en företagsstruktur som kan reagerar på upphandlingen när den kommer ut – helst någon form av svenskt-finskt samarbete.”

Vid en fråga om kommentarer kring Väyläs största utmaningar svarar han kort så som många i branschen skulle svara:

”Kompetent folk och finansiering.”

Helsingfors växer – och så gör spårvägsnätet

Efter att Väylä har målat upp en något återhållsam nationell bild bjöd nästa talare på mycket regional optimism. Med utgångspunkten i den växande urbaniseringen runt den finska huvudstaden presenterade Artturi Lähdetie, Director of Infrastructure and Rolling Stock för Helsinki Transportation (HKL), Helsingfors’ planer på nya spårvägar.

Med bland annat 10 nyplanerade Light Rail-förbindelser, som ska koppla ihop Helsingfors olika stadsdelar samt även angränsande städer såsom Espoo och Vantaa, behöver staden köpa in flera spårvagnar. Även inom infrastruktur söks underleverantörer, exempelvis till världens längsta spårvagnsbro till Laajasalo. Inom tunnelbanesegmentet planeras också nya investeringar när kapacitetsproblem förväntas senast 2030 vara så stora att man behöver installera nya signalsystem samt ersätta de gamla t-banetågen.

”HKL har en sammanlagd investeringsbudget på 2 miljarder euro för de kommande 10 åren”, avslutade Lähdetie Helsingfors’ imponerande framtidsvision.

Skoda Transtech söker underleverantörer och arbetskraft

Som en av HKL:s spårvagnsleverantörer bekräftade Skoda Transtech att urbaniseringen driver på spårvägsprojekt, som exempelvis även i Tampere. Jouni Tyni, Senior Manager Sales and Bid på Skoda Transtech presenterade företagets produktportfölj som omfattar både tram-, light rail- och järnvägsfordon. Enligt Tyni ser Skoda Transtech positiv på framtiden, även om kompetensbrist även i Finland är en begränsning. Dessutom söker företaget idag efter underleverantörer inom composite floors, composite panels, seats och steel castings. Intresserade bolag är välkomna att höra av sig till Tynis kollega Juha Vieno (juha.vieno[at]transtech.fi).

Bra tågförbindelser långt österut

Presentationsdelen avslutades med en spontan presentation av järnvägsförbindelsen mellan östfinska Kouvola och Kina, som är den kortaste rutten mellan EU och Kina både sett till distans (9 111 km) och tid (10-12 dagar). Micael Blomster, som arbetar bland annat för kommunen Kouvola, berättade att trafiken är igång sedan två år tillbaka och just nu byggs terminalen ut för att även kunna hantera mycket långa tåg (upp till 1 100 meter).

Förmiddagen avrundades med en gemensam lunch och trivsamt mingel i residensets vackra lokaler.

 

Swerig tackar alla talare och deltagare för ett mycket lyckat evenemang!


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa