Stora delar av Goodtech blir åter ett svenskt företag med personalägande

Huvudägaren Rolf Tannergård köper tillbaka den svenska delen av Goodtech som ingår i Goodtech Intressenter AB. Grunden i den nya verksamheten, som kommer att verka under varumärkena Eitech och Inac, blir därmed tidigare El & Industrimontage-koncernen. En koncern vilket Tannergård startade 1994 och som sedan fusionerades med norska Goodtech ASA hösten 2010.

Stor orderstock ger förutsättningar för framgång
Tannergård har varit ägare i Goodtechs svenska verksamhet sedan starten av El & Industrimontage Svenska AB 1994 och vill åter ge bolaget förutsättningarna att bli en framgångsrik och ledande aktör i elteknikbranschen. Det finns goda förhoppningar om framtida tillväxt och lönsamhet eftersom nöjda kunder sett till att orderstocken är den största i företagets historia.

– Ett lyckat projekt är lika med en nöjd kund vilket är avgörande för framgång och tillväxt, menar Rolf Tannergård, blivande styrelseordförande i Eitech. För oss är det viktigt att tänka långsiktigt i alla relationer med våra intressenter och på vilket sätt vårt arbete påverkar miljön. Detta verkar vara något som även våra kunder uppskattar.

En anledning till återköpet är att de synergier och det värdeskapande företaget trodde fanns genom fusionen 2010 med norska Goodtech ASA inte har gått att realisera med vikande värderingar som följd. Rolf Tannergård känner starkt för verksamheten och personalen och vill nu skapa en möjlighet för alla medarbetare att gå in som delägare på samma villkor. Med sitt entreprenörskap, sin kompetens och sin erfarenhet har Tannergård genom åren deltagit i många projekt samt startat och etablerat framgångsrika företag.

Ansvarstagande och hållbarhet i fokus
Verksamheten präglas av medarbetarnas kompetens och ansvarskänsla. Företaget har goda rutiner och policys och arbetar vidare med ständiga förbättringar och hållbarhet som ledstjärnor.

– I företaget har vi alltid strävat efter en platt organisation, där delegering av ansvar och befogenheter med tydliga mål och uppföljning är i fokus, berättar Olle Backman, blivande koncernchef i Eitech. Vi skapar efter egen förmåga hållbara relationer och bra affärer. Allt med en känsla av ansvarstagande.

Den befintliga affärsfilosofin förstärks med tydliga visioner och mål som handlar om ansvarstagande och medarbetarens roll. Samtidigt blir långsiktighet ett viktigt begrepp, vilket i detta fall står för ansvarstagande hos medarbetarna och hållbarhet i förhållande till omvärlden.

Goda möjligheter att möta kundernas behov på en växande marknad
Efter förvärvet omsätter Eitech cirka 2 miljarder svenska kronor och sysselsätter drygt 1200 medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Eitech levererar eltekniska lösningar inom sina verksamhetsområden installation, automation, power/kraftteknik, järnvägsteknik och industriteknik till framförallt branschsegmenten bygg- och offentlig sektor, energi och värme, infrastruktur och industri.

Det finns stor specialistkompetens inom företaget, exempelvis tillverkande enheter i Arboga och Umeå som tillverkar signalskåp och lågspänningsställverk. I hela företaget finns kunskap inom elteknik; från tele, data och signalsystem, upp till högspänning 400 kV. Inom organisationen finns lång erfarenhet och vilja att möta kundernas behov. Projektledare och ledande montörer med vana från både stora och små projekt, samt montörer som utan svårighet kan arbeta på annan ort än hemstaden.

– Den verksamhet som nu blir grunden i Eitech genomgår en förädlingsprocess där effektivisering, ny organisation, kompetensförstärkning och nyrekrytering är viktiga delar. Detta och en god marknadspositionering på en växande marknad leder till att vi tillsammans med våra medarbetare ser ljust på framtiden, avslutar två förväntansfulla ledare i Rolf Tannergård och Olle Backman.

Läs mer här


More news


Nytt Market Entry-program för Filippinerna och Thailand

Business Sweden och Swerig erbjuder ett nytt Market Entry-program för Filippinerna och Thailand med fokus på järnvägsbranschen. Båda länder är

Member of the month: Vossloh

In June 2023, Vossloh Nordic Switch Systems was appointed Swerig member of the month. In connection with that, we took

Member of the month: Dellner

In May 2023, Dellner was appointed Swerig member of the month. In connection with that, we took the opportunity to

Member of the month: Goldschmidt Sweden

In April 2023, Goldschmidt Sweden was appointed Swerig member of the month. In connection with that, we took the opportunity