Code of conduct / uppförandekod

SWERIG har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB. För SWERIG och Teknikföretagens Branschgrupper är det viktigt att verksamheten och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och alla branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper.

Vi verkar aktivt för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.