Swerigs stadgar

SWERIG skall tillvarata samt främja medlemmarnas intressen på exportområdet inom järnvägsindustrin genom att:

  • vara en kraftfull mötesplats för medlemmarna
  • representera medlemmarna gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer
  • erbjuda relevanta aktiviteter.

Här finner du aktuella stadgar för SWERIG.