Dates for InnoTrans 2024

Next InnoTrans, the International Trade Fair for Transport Technology, will take place between the 24 – 27 of September 2024 in Berlin. On previous occasions, SWERIG has participated with a joint stand for members and will do so again if requested.

 

In connection with the dates being presented, the report for InnoTrans 2022 was presented. It states that:

  • Around 138,000 visitors from 137 countries visited InnoTrans 2022
  • 3,500 students from 38 countries visited InnoTrans 2022
  • Around 2,800 exhibitors from 56 countries participated
  • 250 world premieres took place
  • 128 vehicles were presented on the Outdoor Display and track areas together with 14 moving buses on the Bus Display area

Read the full report here >

Note that the deadline for early bird offers ends on the 6th of January, 2023.


More news


Metalcolour ny medlem i Swerig

Metalcolour tillverkar folielaminerad plåt och aluminium under varumärket DOBEL®. Produkterna används vid tillverkning av inredningar till tåg, fartyg och byggnader.

Exportmöjligheter i Kina och Sydostasien

Nyligen bjöd vi in till en förmiddag med fokus på de kinesiska och sydasiatiska marknaderna. Här kommer en sammanfattning och

Member of the month: Isoflex – pioneers in insulation systems for trains

In October 2023, Isoflex was appointed Swerig member of the month. On this occasion, we talked with Thomas Vissgården, CEO

Swerig i Nordisk Infrastruktur: ”Vi behöver mer järnväg – både i Sverige och Europa”

I senaste numret av Nordisk Infrastruktur intervjuas Mikael Jidenius, styrelseledamot i Swerig om framtidens järnväg. Swerigs uppdrag är att främja exportverksamhet