Blandat ekonomiskt läge på Sveriges exportmarknader

Den 19 november 2019 höll Swerig sitt årliga höstmöte. Efter själva medlemsmötet var det dags för ett seminarium om läget på Sveriges exportmarknader, finansieringsmöjligheter för exporterande företag och Team Swedens arbete i internationella storprojekt.

 

Asien snart lika stor som Europa och USA tillsammans

Först ut var Magnus Runnbeck, Senior Analyst på Business Sweden med sin presentation om Trump, Brexit, Kina och konjunkturen.

Det är rätt stökigt nu i världen, inledde Runnbeck. Världsekonomin brukar i det stora hela vara ganska oberört av geopolitiska utvecklingar, men nu ser vi en institutionell osäkerhet med opålitliga aktörer när det gäller vårt etablerade handels- och valutasystem.

Framtidsutsikterna är dämpade och när Tyskland bromsar påverkar det såklart många underleverantörer. Men i Kina är det inte bara handelskriget med USA som står för ekonomins avmattning, utan även den egna omställningen bort från enbart enkel tillverkning till mer avancerade produktionsdelar.

Enligt Runnbecks prognos är Asien det ekonomiska världscentret som kommer fortsätta att växa, medan USA och Europa ytterligare tappar andelar. 2035 kommer ”väst” (USA, Europa) och ”öst” (Asien) vara ungefär lika stora sett till BNP.

Asien producerar allt mer för Asien, dvs. självförsörjningsgraden ökar stadigt, varför man blir allt mer oberoende från exporten till industriländer. Exempelvis har Kina varit mycket bra på att ta till sig teknologi och att bygga värdekedjor, förklarar Runnbeck.

Regionaliseringen är en annan aspekt som kommer att påverka världsekonomin. Den drivs av närheten till kunden, en bättre anpassning till marknaden och av att automatisering gör att lönekostnadernas andel får allt mindre betydelse. Även krav på hållbarhet, minskade transporter med mera spelar in.

Vi ser en spännande utveckling, jag tror att den får konsekvenser för Europa också, summerar Runnbeck.

En titt på siffrorna visade att 2018 var ett mycket bra år för svensk varuexport, varav ca 75% gick till Europa. Ännu syns inte ens en större nedgång i exporten till Storbritannien. Närområdet har alltid varit viktigt för svenska företag, men även alla andra marknaderna växte – med undantag av Mellanöstern. Här rasade handeln på grund av de aktuella krigar och kriser. När det gäller tjänsteexporten finns det tyvärr ingen lika vass statistik, men man brukar säga att varuexporten drar med sig tjänsteexporten.

Stöd och finansiering för exporterande företag

Nästa talare var Oleg Zastenker, Global Business Developer på Business Sweden. Zastenker presenterade bland annat Business Swedens program “Global Business Developers” där svenska SME-företag kan få förmånlig hjälp vid satsningar på exportmarknader. Även andra aktörer erbjuder olika finansiella stödmedel, såsom Almi Företagspartner som exempelvis ger anpassade lån.

Så att man har pengar i kassan när man fått ordern tills man kan ta betalt, säger Zastenker.

Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten är ytterligare myndigheter med exportrelaterade program. Bland annat kan företag via Tillväxtverket få medfinansiering för anpassning av hemsidor eller certifikat; Vinnova stöttar innovationsarbete och Energimyndighetens program kommer in mer och mer på transportlösningar också.

Swerig-medlem U-Lift rekommenderar Business Sweden

Swerigs medlemsföretag U-Lift, som erbjuder lösningar för rörelsehindrade att ta sig ombord på fordon, berättade om sina erfarenheter med Business Swedens stöd. Så var till exempel en inledande marknadsundersökning i Ryssland ovärderligt för att få bättre grepp om marknaden.

I Ryssland är det viktigt att granska bolagen som man vill samarbeta med noggrant först, förklarde U-Lifts vd Mattias Olsson. Här fick vi bra hjälp av Business Sweden, men även med att förstå vilka projekt som är på gång och vilka regler som ska tas hänsyn till.

Internationella storprojekt söker svenska underleverantörer

Hans-Olof Rauman, Senior Advisor Strategic Projects på Business Sweden, presenterade Team Swedens regeringsuppdrag att stötta affärer med internationella bolag inom Engineering, Procurement och Contracting (EPC). Då Sverige har för få egna EPCer erbjuder man istället bra finansiering till internationella aktörer – om minst 30% av projektinnehållet kommer från svenska underleverantörer och om företagen möter sociala och ekologiska hållbarhetskrav.

Sveriges exportkreditfinansiering är en av den vassaste i världen och mycket eftertraktat vid exempelvis stora infrastrukturprojekt, säger Rauman. Sedan är det oftast större svenska företag som Bombardier som tar ledningen för den svenska projektandelen. Men de behöver komplettera sin kompetens och kapacitet med ytterligare bolag, fortsätter Rauman.

Aktuella affärsmöjligheter inom järnväg finns i Afrika och Asien. Svenska bolag kommer att kartläggas utifrån efterfrågade produkter och Swerig kommer självklart bidra med information och kontakter till sina medlemsbolag.

Dagen avslutades med mingel och traditionsenlig medlemsmiddag. Stort tack till alla deltagare för ett intressant höstmöte 2019!


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa