Påverkansfaktorer på ekonomi och energi tema vid Swerigs höstmöte

På eftermiddagen den 22 november arrangerades Swerigs höstmöte hos Teknikföretagen i Stockholm. Vi blickade tillbaka på ett innehållsrikt år och planerade för 2023 samtidigt som vi fick färska analyser om påverkansfaktorer på den svenska ekonomin och tillgången på energi.

Som gästtalare var Magnus Runnbeck, Senior Analyst, Business Sweden inbjuden för att prata om de ekonomiska utsikterna i en alltmer osäker omvärld. Magnus gav bilden av en Europafokuserad export från Sverige och en prognos om fortsatt global avmattning, hög inflation och stigande räntor. På frågan om en svag krona inte kan vara en fördel vid export blev svaret ”nja”. Traditionellt har så ofta varit fallet, men eftersom vi har behov av insatsvaror och ofta lever med redan tecknade avtal och kontrakt syns inte samma tydliga fördel för svenska företag vid svag krona längre.

”Prognosen framöver ser inte jätteljus ut. Vi hoppas det ska bottna i början av 2023 och att ekonomin sedan börjar återhämta sig igen mot slutet av året, men det är en prognos, vi vet inte riktigt.”, kommenterade Magnus Runnbeck.

Medlemsföretagen kände igen sig i detta och kommenterade det osäkra världsläget:

”Vi ser ljuset i tunneln gällande komponentbristen, men fattas en insatskomponent kan man inte producera utan tvingas bygga lager.”

”Det är vanligt att få svaret: tack för beställning, priset är ett cirkapris och det slutgiltiga priset får ni inför leverans.”

”Från 18,000 till 250,000 kr blev prisutvecklingen för en produkt.”

”Idag lever vi med en utveckling från 12 dagars ledtid till 364 dagar.”

Miljö och klimatavtryck allt viktigare i valet av leverantör

På den ljusa sidan kan vi enligt Magnus Runnbeck se fördelar för dem med leverantörerna på nära håll, så som snabba och mer pålitliga leverantörskedjor, kostnader som inte ligger så mycket högre än i exempelvis Kina och en tydligare miljömedvetenhet. En tendens är att fler flyttar hem sin produktion till Europa för riskminimering såväl som av geopolitiska skäl. Det har börjat synas att miljö och klimatavtryck blir allt viktigare vid valet av leverantör.

Nästa inbjudna gäst var Robert Tenselius, Ekonom och expert på energi hos Teknikföretagen som gav oss en bild av dramatiken på energiområdet och effekterna för europeisk industriproduktion. Robert målade upp en bild av hur den dyraste produktionen i drift sätter energipriset samt av hur europeiska elpriser samverkar med varandra. Om elpriserna i vinter spår han följande:

”Jag tror inte det blir så mycket värre än förra vintern, jag gör inte den bedömningen. Vi kommer få tillfälliga toppar, men i övrigt kommer det att likna föregående vintrar.”

Dagens sista gäst deltog på länk från Tyskland. Serdar Atasoy, Key Account Manager vid Swerigmedlemmen Westermos tyska dotterbolag, berättade om samverkansprojektet ”Autozug Sylt”. Tillsammans med tyska branschnätverket KNRBB, som även dem är associerad medlem i Swerig, har de samarbetat kring upprustningen av det tyska biltåget till ön Sylt. KNRBB har ett unikt arbetssätt där de handplockar medlemmar i nätverket till specifika projekt som sedan realiseras genom samverkan. Flera av Swerigs medlemmar med befintlig eller planerad verksamhet i Tyskland är redan medlemmar i KNRBB och får handfast hjälp med affärerna på plats. Läs mer om nätverket här eller kontakta swerig@tebab.com.

Formellt höstmöte med utblick 2023

Den formella delen av höstmötet innehöll beslut om stadgeändring, verksamhetsplan för 2023, budget och medlems- samt serviceavgifter. Därefter djupdök vi i några projekt som planeras inför kommande år med fokus på att presentera medlemsföretagen på ett nytt sätt. Under 2023 kommer månadens medlemsföretag att presenteras med en intervju. De som önskar får gärna ta tillfället att presentera en nyhet och nyttja Swerigs pressverktyg.

För att tydligare presentera medlemsföretagen genomfördes en workshop där vi på bilder märkte ut var medlemmarnas produkter och tjänster finns placerade på tåg och spårområden. Detta underlag kommer att användas för att ta fram grafik. En medlemsvärvningskampanj planeras i början av kommande år. Vi kommer också fortsätta med kunskapshöjande utbildningar.

Därutöver planeras två svenska mässor 2023, nya Train&Rail på Stockholmsmässan in Älvsjö i april och Elmia Nordic Rail i Jönköping i oktober. Swerig planerar att förlägga vår- och höstmötena i samband med mässorna och erbjuder samlingsmontrar genom arrangörerna.

Höstmötet avslutades med ett trevligt mingel.


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa