PRESSMEDDELANDE: Swerig utvecklar ny samverkansmodell

17 maj 2021. Medlemsorganisationerna Swedish Rail Industry Group (Swerig) och Järnvägsklustret i Västerås ska utveckla en samverkansmodell för att främja exporten för små och medelstora företag inom järnvägsindustrin. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

Idag begränsas exporttillväxten för svenska företag inom järnvägsindustrin bland annat av svårigheten att hitta projektpartners. I en bransch där exporten ofta är knuten till omfattande infrastrukturprojekt krävs betydande resurser och kompetens, något som kan vara svårt att uppbringa för små och medelstora företag.

Mindre aktörer ställs allt som oftast inför ett behov hos de potentiella kunderna man inte kan möta på egen hand. Samtidigt är vår bransch mer splittrad än i andra länder, i och med Sveriges unika avreglering inom järnvägen. Detta skapar ett enormt behov men även stora möjligheter för samarbete, säger Anders Lindén, styrelseordförande i Swerig och vd för Prover Technology AB.

Företagsfrämjande organisationer som Swerig och Järnvägsklustret upplever att både företag och främjande aktörer ofta saknar möjligheter att konkretisera samverkan i innehåll och form.

Till exempel ser vi allt fler internationella infrastrukturprojekt med svensk finansiering genom EKN/SEK, som kräver att en del av projektinnehållet kommer från svenska underleverantörer. Men företagsfrämjare som Business Sweden har idag små möjligheter att nå ut till relevant svensk järnvägskompetens, säger Swerigs verksamhetsledare Anne Geitmann.

Projektet ska ta fram en konkret samverkansmodell med hjälp av Mattias Axelsson, forskare vid Handelshögskolan Stockholm inom innovations- och affärsutveckling med fokus på dold potential för nya affärer genom samverkan. Under ett antal workshops kommer deltagarna att identifiera drivkrafterna för samverkan, formulera konkreta affärskoncept och testa dessa i aktuella business case.

Det vore fantastiskt om vi lyckas att skapa en samverkansmodell som aktörer inom hela järnvägsbranschen har nytta av. Kan vi minska barriärerna för små och medelstora företag att delta i större exportaffärer bidrar detta till ökad export av svensk järnvägsindustri, avslutar Anders Lindén.

Vill du veta mer? Välkommen att läsa mer på vår hemsida eller att kontakta Swerigs verksamhetsledare Anne Geitmann, swerig@tebab.com eller 072 212 46 61.

Om Swerig:

Swerig är den svenska branschföreningen för exporterande företag inom järnvägsindustrin. Vi har 40 medlemmar med avancerade produkter och tjänster för järnväg och spårbundna fordon. Vi skapar affärsnytta genom samverkan, erfarenhetsutbyte och exponering mot potentiella kunder. Swerig är även den centrala kontaktytan för internationella aktörer med intresse i svensk järnvägsexpertis. Läs mer på www.swerig.se.

 Om Järnvägsklustret i Västerås:

Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. Läs mer på www.jarnvagsklustret.se

logga Tillväxtverket

 

 

 

 


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa