Seminarium med fokus på samarbete

På Swerigs seminarium den 14 maj 2019 presenterades inte bara fjärran marknader som Indonesien utan även vilka möjligheter det finns för våra medlemsföretag att gå tillsammans i olika projektkonstellationer.

 

Trafikverket: Internationellt kunskapsutbyte

Christer Löfving från Trafikverkets strategiska avdelning berättade om hur Trafikverket arbetar med exportfrämjande projekt, ex. genom att stötta inte förpliktigande samarbetsavtal med andra länder, som inte sällan leder till mer omfattande exportsatsningar. Ett aktuellt exempel är samarbetet med Indien, där olika offentliga aktörer i båda länder ska etablera en Joint Working Group för att samverka inom järnvägsområdet. Swerig är en av partnerna och kommer att löpande informera sina medlemmar om projektets framsteg. Andra marknader som Trafikverket har mycket utbyte med är USA och Japan, där marknadens avreglering, höghastighetståg eller också vinterunderhåll står i fokus för samarbetet.

Vilken svensk järnvägskompetens och vilka produkter efterfrågas just nu på internationella marknader?

Michael Thulin, Bombardier, visade med hjälp av konkreta exempel vilka utmaningar men även möjligheter det finns inom internationella järnvägsprojekt. Utmaningar som de flesta länder möter är att man behöver hantera flera stora projekt samtidigt, att kompetensbehovet inte kan tillgodoses eller att finansiering saknas.

En intressant lösning är samarbetsprojekt där länder med behov av finansiering kan få svenska pengar i utbyte mot att ta in svenska leverantörer. Michael berättade om Business Swedens satsning på detta område, där man identifierar så kallade High Potential Opportunities, dvs. mycket stora infrastrukturprojekt inom bland annat järnväg världen över. I de fall där finansiering efterfrågas är tanken att internationella bolag inom Engineering, Procurement och Contracting (EPC) ska kunna få svensk exportkreditfinansiering om de tar in svenska leverantörer i sina projekt. Exempel på aktuella projekt är Light Rail Train-utbyggnaden i Jakarta, Indonesien, eller utvecklingen av det zambiska tågsystemet. Det brukar vara den utländska byggaren som leder projektet, med svenska företag som underleverantör.

Just för Zambia utarbetar Business Sweden ett omfattande svenskt erbjudande. Bombardier, som redan är en del av projektkonsortiet, letar nu efter leverantörer inom många olika områden.

Upprustningen av Zambias nord-syd-förbindelse, den så kallade Chingola-Livingstone linjen, kommer att omfatta ERTMS-installation men även spårförstärkning och rolling stock, säger Michael Thulin.

Indonesien – en tillväxtmarknad med många affärsmöjligheter

Kjell Höglund, Garuda Tech, presenterade affärsmöjligheter i världens fjärde befolkningsrikaste land, Indonesien. Med många städer i miljonklass och en huvudstadsregion med 30 miljoner invånare har landet ett mycket stort transportbehov. För byggandet av bl.a. ett nytt Light Rail Train-system samt en del andra projekt kommer PT Inka, Indonesiens statliga fordonsbyggare, behöva öka det svenskrelaterade innehållet men också förbättra kvalitet och konkurrenskraft. För mer information är du välkommen att kontakta Kjell Höglund, kjell.hoglund@garudatech.eu.

Teknikföretagen satsar på en exportförening inom smarta städer

Teknikföretagen jobbar sedan länge med att förbättra exportvillkoren för svenska industriföretag på en strategisk nivå. Nu har man även fattat beslutet att etablera en exportförening som konkret kan hjälpa företag med att komma ut på internationella marknader genom att öppna dörrar, går in i konsortier, förarbete på plats med mera. Än så länge är exportföreningen knutit till projekt inom smarta städer, med ett aktuellt affärscase i Indien som ska modernisera en stadsdel enligt svensk förebild. Hittills har exportföreningen blivit upphandlad för att sammanställa ett upphandlingsunderlag inom fjärrkyla och rent vatten, men i förlängningen ser man även potential för projekt inom lokaltrafik. För mer information vänligen kontakta Ann-Sofie Gaverstedt, ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se.

Samarbete mellan Swerigs medlemmar: Hur ser det ut idag och vad kan förbättras?

Efter dagens presentationer diskuterade medlemmarna hur samarbetet inom Swerigs ramar skulle kunna utökas. Enligt inledande Mentimeterfrågor hade de flesta deltagarna pågående eller tidigare samarbeten med andra Swerig-medlemmar, de flesta som leverantörer men även som samarbetspartner inom projekt. När det gäller hinder för att påbörja eller förbättra exportaffärer anses bristen av tid och egna resurser vara den största faktorn, följd av brist på kontakter såsom dörröppnare eller potentiella affärspartner. Det är också inom dessa områden Swerigs medlemmar efterlyser mer stöd: matchmaking, exportresor eller annan hjälp med att hitta lokala partner samt koordinering av gemensamma projekt hamnade överst på listan.

 


More news


Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa

DECEL AB ny medlem i Swerig

Swerig välkomnar DECEL AB som nya medlemmar!   DECEL har över 50 års erfarenhet inom rangering av godsvagnar på bangårdar och

Inbjudan från Business Sweden: Workshopserie inom Affärsutveckling Export

Den 6 mars, kl. 09.00-12.00 bjuder Business Sweden in Swerigs medlemmar till den första av tre kostnadsfria utbildningstillfällen inom Affärsutveckling Export

Swerig i möte med Deutsche Bahn

Nyligen fick Swerigs medlemmar möjlighet att träffa representanter för Deutsche Bahn i ett digitalt möte om DB:s inköpsorganisation och -processer.