Swerigs vårmöte 2022

När våren var som vackrast och syrenerna stod i full blom samlades Swerigs medlemsföretag för vårmöte, viktiga samtal, inspirerande seminarier och avslutade med en trevlig middag på en ponton på Strandvägens vackra kaj.

Vårmötet inleddes sedvanligt med föreningens årsmöte, vilket inkluderade val av styrelse och valberedning. Till ny styrelseledamot valdes Mikael Jidenius, Westermo, som arbetar som Global Market Director Trackside Networks. Avgående styrelseledamoten Mats Boman, VP Business Development på Prover Technology, tackades varmt för sitt mångåriga arbete och stora engagemang för Swerig. Mats kommer istället att fortsätta i Swerigs valberedning, såsom nyinvalde Viktor Jakobsson, Head of Sales på Cactus Rail. Hans Böttrich, Cactus Rail, lämnar valberedningen efter tre år, stort tack även till Hans för en engagerad insats! Även Peter Sundberg från Bosch Rexroth (ej närvarande) avgick som styrelseledamot – Swerig tackar Peter så mycket för hans tid i styrelsen.
Hela styrelsen hittar du här.

Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium och professor i nationalekonomi.

Inbjudna talare var Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium och professor i nationalekonomi, som talade under rubriken Handel i tider av oro. Han inledde skämtsamt med att detta blir världens kortaste seminarium, ”det är krig mellan Ryssland och Ukraina och handeln har stannat”, men bjöd sedan på en intressant analys och tillbakablick från industrialiseringen via it- och tjänstehandelns intåg på 1990-talet till den tredje större förändringen som nu sker med påverkan av automatisering, robotisering och en distansering av tjänster, ett slags virtuell migration. Därefter diskuterades tullar, frihandelsavtal, handelsberoende, globala värdekedjor som nu raserats efter åren med pandemi och det efterföljande kriget. Patriks avslutande råd var att arbeta för diversifierade handelskedjor och han lämnade oss med en tro på att industrin är duktiga på att ställa om och hitta nya vägar.

Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan, höll seminarium via länk.

Dagens andre talare var Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan, som deltog digitalt och berättade om den 105 mil långa järnväg mellan Mora och Gällivare som en hittills outnyttjad resurs. Inlandsbanan har närmare 100 år på nacken och ägs av 19 kommuner gemensamt. Banan har ett upprustningsbehov vilket skulle motiveras av att den kan undsätta stambanan och avhjälpa flera av de flaskhalsar som finns där. Men det finns inga planer på elektrifiering.

”Vi är inte ensamma om att tro att vätgas är en lösning.”, sa Peter som ser möjligheter och jämförde med motsvarande projekt i andra länder. En annan tanke med projektet är att frakta naturgas i ”en rörlig pipline”.

”Plötsligt kan man bygga vindkraftverk där krav på anslutning till stambanan kanske inte behöver finnas. Dessutom skapas förutsättningar för inflytt och bosättning på olika ställen i Norrland.”, berättade Peter vidare.

Projekttiden är beräknad till 5 år och arbetet kan, tack vare att banan inte används idag, pågå dygnet runt utan att generera störningar i trafiken. Just nu söker de efter partners att genomföra detta projekt tillsammans med.

Efter de spännande seminarierna var diskussionen i full gång. Vi promenerade till Strandvägen för den avslutande middagen, solen sken och gav därmed möjlighet att sitta ute. Vi bjöds på en god middag och trevliga samtal.


More news


Member of the month: Icomera

In January 2023, Icomera have been appointed Swerig member of the month. In connection with that, we took the opportunity to interview Icomera’s Chief Marketing Officer Paul Barnes, and Head of Sales for the Nordics and Baltics, Carola Delsinger.

Containerhamn

Export i tuffa tider

Exportkreditnämnden (EKN), Sveriges myndighet för försäkringar mot risken för utebliven betalning vid exportaffärer, har publicerat en stor guide om export

Påverkansfaktorer på ekonomi och energi tema vid Swerigs höstmöte

På eftermiddagen den 22 november arrangerades Swerigs höstmöte hos Teknikföretagen i Stockholm. Vi blickade tillbaka på ett innehållsrikt år och

Dates for InnoTrans 2024

Next InnoTrans, the International Trade Fair for Transport Technology, will take place between the 24 – 27 of September 2024 in Berlin.