Exportmöjligheter i Kina och Sydostasien

Nyligen bjöd vi in till en förmiddag med fokus på de kinesiska och sydasiatiska marknaderna. Här kommer en sammanfattning och avslutande lyssningstips på poddar för dig som vill fördjupa dig ytterligare i dessa spännande marknader.

De exportfokuserade föreningarna Swedish Rail Industry Group, Swerig, och Textile Machinery Association of Sweden, TMAS, bjöd gemensamt in Business Swedens Per Portén, Market manager Shanghai och David Lidén, Trade Commissioner of Sweden to Vietnam för en uppdatering om aktuella ekonomiska och politiska utmaningar, samt om Kinas ambitioner för framtiden och en inblick i den sydostasiatiska marknaden med tillväxtpotential.

Ökad skepsis gentemot världens mest kameraövervakade land

Kina fortsätter att vara en viktig marknad för svenska företag, men inte fri från utmaningar. I undersökningar syns en skepsis gentemot Kina och Sverige hamnar på tredje plats av länder med mest negativ uppfattning om landet. En del av förklaringen till detta menar Per Portén är medias negativa rapportering som ofta visar en onyanserade och negativ bild, även om det inte direkt är faktafel i rapporteringen. Detta påverkar inte bara den allmänna opinionen utan även företagsbeslut och relationer mellan Sverige och Kina. Det syns en tveksamhet till investeringar av geopolitisk hänsyn. Både USA och EU har på en säkerhetspolitisk nivå ökat sin granskning av Kina på grund av oro för ökad friktion. Samtidigt spelar säkerhetsaspekter en allt större roll i relationen med Kina. Företag som reser till Kina i affärer tar alltmer drastiska säkerhetsåtgärder för att skydda sig gentemot digitala intrång.

Ekonomiska utmaningar, innovationskraft och grön omställning

Kina är världens näst största ekonomi och fortsätter att växa. Samtidigt har återhämtningen efter pandemin inte gått lika snabbt som väntat och de står inför ekonomiska utmaningar och hög ungdomsarbetslöshet. Skuldnivån i förhållande till BNP är hög, och landet måste överväga olika vägar för att hålla ekonomin stabil. Med en investeringsdriven tillväxtmodell har vägen fram tidigare ofta inneburit investeringar i bland annat bostadsbyggande, en sektor som nu anses vara överinvesterad. I stället spås Kina göra vad de kan för att öka handel och konsumtion samtidigt som de kommer att behöva göra ickeproduktiva investeringar. Även satsningar på infrastruktur, så som järnväg och tunnelbana, till följd av urbaniseringstillväxten spås fortsätta.

Den tidigare arbetskraftsintensiva tillverkningen har skiftat till en mer kunskapsintensiv tillverkning. Stegen mot det kinesiska målet att vara världsledande när det kommer till teknologi och innovation har tagit fart. Vi ser idag en mogen industri och starkare kinesisk konkurrenskraft där svenska företag tappar marknadsandelar mot inhemsk konkurrens där det som svenskt företag kan vara spännande att innovera tillsammans med kinesiska företag. Men parallellt med teknologins framfart höjs röster för en grön transition och förbättring av miljön och luftkvalitén.

Nya relationer byggs

Kina har intensifierat sina relationer med flera utvecklingsländer och försöker därmed att minska sitt beroende av dollarn, ett intressant skifte i det globala geopolitiska landskapet. I en tid av ökad polarisering söker de skapa nya allianser och deras roll i världen kommer fortsätta att vara ett av de mest omtalade ämnena i den globala politiken. Med en komplex kombination av utmaningar och möjligheter kommer Kina att fortsätta att utvecklas och forma det internationella landskapet på olika sätt.

Sydostasien mer av en blank kanvas

Sydostasien är ofta mer av en blank kanvas för svenska bolag. Denna snabbväxande region är diversifierad, men sammanslaget är länderna här den femte största ekonomin i världen med en tillväxttakt på 5,5 % och export på 13,4 % redan idag. Vietnam specifikt hade världens näst högsta tillväxtprognos efter Indien i början av 2023. Singapore är tillsammans med Brunei några av världens rikaste länder. Även Malaysia tar steg åt samma håll med en välutbildad arbetskraft för mer avancerade processer. På andra sidan av regionens spektra finns Laos, Kambodja och Myanmar med större inhemska utmaningar och en negativ utveckling och ett mer svårgenomträngligt affärsklimat.

Många av länderna i regionen vill gå samma väg som Kina och sneglar på deras modell att bygga välstånd genom export och internationella investeringar. För den som är intresserad av att komma åt den lokala konsumtionen rekommenderas lokal närvaro då inhemska regelverk gynnar inhemsk förankring.

Kontaktuppgifter Business Sweden

Per Portén, Market manager Shanghai

Kontakt: Per Portén Market Manager, Shanghai
M +86 156 1837 2772 E-mail: Per.Porten@business-sweden.se

David Lidén, Trade Commissioner of Sweden to Vietnam

M +84 (0)86 293 38 69 (Vietnam) M +46 (0)73 053 35 38 (Sweden)
E-mail: David.Liden@business-sweden.se

Podcasts:

The Economist: Next Year in Moscow

The economist: The Prince: Searching for Xi Jinping

SvD: Den Digitala Draken

The Economist: Introducing Drum Tower

 


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa