Samverkan ger nya exportaffärer inom järnvägsindustrin

Under 2021 har Swerig utvecklat en samverkansmodell för att främja exporten för små och medelstora företag inom järnvägsindustrin. Projektet delfinansierades av Tillväxtverket och genomfördes i partnerskap med Järnvägsklustret i Västerås. Nu sammanfattas projektet och målet är att erbjuda den lyckade samverkansmodellen till fler företag.

Bakgrunden till att projektet inleddes är bland annat att exporttillväxten för svenska företag inom järnvägsindustrin idag ofta begränsas av svårigheten att hitta projektpartners.

Mindre aktörer ställs ofta inför ett behov man inte kan möta på egen hand hos potentiella kunder. I vardagen kan det vara en utmaning att hitta former och tid för att utveckla relationer och utforska samverkansmöjligheter, säger Anders Lindén, styrelseordförande i Swerig och vd för Prover Technology AB.

Denna utmaning motiverade företagsfrämjande organisationerna Swerig och Järnvägsklustret att söka en lösning med hjälp av Mattias Axelson, forskare inom innovations- och affärsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Fokus för projektet har varit att identifiera dold potential för nya affärer genom samverkan och en konkret samverkansmodell har tagits fram och testats.

Det är fantastiskt att se att det går att skapa grunden för nya affärer baserat på samverkan genom en guidad process, säger Anders Lindén vidare.

Under ett antal digitala workshops spånade tolv deltagare från företag och främjarorganisationer kring gemensamma affärsmöjligheter och samarbetsformer som testades i konkreta affärscase. Deltagarna delades in i mindre grupper med relaterade kompetenser och kundgrupper för störst möjlighet till utväxling.

Bolagen i vår grupp kompletterade varandra mycket väl avseende produkt, tjänst och affärsmodell, så pass att vi hittade ett klockrent case. Utan processen och en facilitator som hela tiden pushade oss framåt hade vi inte kommit så långt på så kort tid. Från att brainstorma kring affärsidéer, testa dessa mot potentiell kund och hela vägen till en mer detaljerad planering av samarbetsupplägg våra företag emellan. Nästa år ska vi börja att sälja!, säger projektdeltagaren Mats Boman, vd för Stockholmskonsulterna.

Workshopen gav nya insikter om hur samverkan kan främjas och utvecklas. Det blev tydligt att företagsfrämjande organisationer som Swerig behövs som plattform för att inleda och koordinera samverkansmodellen.

Kunskap om och tillit till varandra är basen för att samverkan mellan företagen ska uppstå. Här har organisationer som Swerig en naturlig roll, hos oss kan företagen träffas. Nu ser vi fram emot att kunna erbjuda samverkansmodellen till flera företag, säger Anne Geitmann, verksamhetsledare för Swerig.

logga Tillväxtverket 

 

 


More news


Press release 2022.08.31: SWERIG & members join InnoTrans

The Swedish Rail Industry Group, SWERIG, presents a joint stand for member companies at InnoTrans between the 20-23 of September

Swerigs vårmöte 2022

När våren var som vackrast och syrenerna stod i full blom samlades Swerigs medlemsföretag för vårmöte, viktiga samtal, inspirerande seminarier

Train & Rail – ny nordisk mötesplats i Stockholm

I våras kom nyheten om att Stockholmsmässan i samarbete med branschorganisationen Swedtrain planerar en ny mötesplats för godstransporter och persontrafik

Samverkan ger nya exportaffärer inom järnvägsindustrin

Under 2021 har Swerig utvecklat en samverkansmodell för att främja exporten för små och medelstora företag inom järnvägsindustrin. Projektet delfinansierades