Swerig i möte med Deutsche Bahn

Nyligen fick Swerigs medlemmar möjlighet att träffa representanter för Deutsche Bahn i ett digitalt möte om DB:s inköpsorganisation och -processer. Företaget hanterar ett imponerande stort antal beställningar och leverantörer varje kvartal, med till exempel mer än 19 000 leverantörer och nästan 1 miljon ordrar bara under tredje kvartalet 2023. 80 procent av volymen går dock till färre än 700 leverantörer.

Under dagens möte låg särskilt fokus på infrastruktur och områdena utrustning, kontroll-/säkerhets-/signalteknik samt digital infrastruktur. Avdelningen för digital infrastruktur jobbar hårt med att förbättra dialogen mellan DB, kunden och leverantörer genom sitt ”ett-team”-arbetssätt som ska främja samarbetet mellan alla parter från början till slut.

Imponerande är även Deutsche Bahns ambitiösa hållbarhetsmål, där klimatneutralitet ska uppnås senast 2040. Företaget var tydliga med att målen ställer hårda krav även på leverantörer, som redan idag behöver matcha en rad certifieringar inom området.

Sammanfattningsvis konstaterar Deutsche Bahn att de mest brådskande behoven just nu finns på entreprenörsidan.
– Vi letar febrilt efter byggföretag och entreprenörer, säger Marco Penzo från inköpsregionen öst.
För alla andra områden, från rolling stock till infrastruktur och services, hänvisar Deutsche Bahn till deras leverantörs- och upphandlingsportaler.
– Där hittar potentiella leverantörer alltid den mest aktuella informationen om vad som är på gång, vilka behov vi har samt kontaktuppgifter till områdesansvariga, fortsätter Penzo.

Men en utmaning återstår: Visserligen finns leverantörsportalen på engelska, men all dokumentation och underlag behöver lämnas in på tyska. Deutsche Bahn är medveten om problematiken men tror inte att man kommer kunna lösa det inom snar framtid.
– Det problemet finns ju i många länder, kommenterar en deltagare.

Länkar:


More news


Detta var Swerigs vårmöte 2024

Stort tack till alla medlemsföretag som deltog på Swerigs vårmöte med mycket bra diskussioner, trevligt mingel i sommarvärmen och imponerande

Europa-flagga

Intervju med Swerig om de viktigaste frågorna inför EU-valet

Swerigs ordförande Anders Lindén intervjuades av Tysk-Svenska Handelskammaren om viktiga frågor inför EU-valet. Vi anser att det kommande Europaparlamentet bör

Explore Swedish Technology – järnvägskartan är lanserad!

Det har äntligen blivit dags för lansering av projektet med en gemensam karta över den svenska järnvägsindustrin som Swerig tagit

Boka tidigt rabatt Train & Rail

Det har snart gått ett år sedan premiären av Train & Rail. Nu pågår planeringen för fullt inför nästa mässa